Privatumo politika – POPIT.LT
×

KAIP NUSIPIRKTI PASLAUGĄ

1 Išsirenkate norimą paslaugą.
2 Pridedate į krepšelį paslaugą.
3 Atsiskaitote, o mes atliekame

Jeigu kyla nesklandumų visuomet galite kreiptis el. paštu info@popit.lt arba telefonu darbo valandomis.

DARBO VALANDOS

Pir - Pen 10:00 - 18:00
Šeštadienį 11:00 - 15:00
Sekmadienį tik susitarus!

PAMIRŠOTE DUOMENIS?

SĄLYGOS

Visa detali informacija, kuri gali būti jums svarbi apie mūsų suteikiamų paslaugų kokybę, diskretiškumą, informacijos saugojimą nuo trečiųjų asmenų ir kt.

Įžanga

 

Šios naudojimosi sąlygos ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja interneto svetainėje Popit.lt (toliau – „Svetainė“), kurią administruoja UAB „Intika“, juridinio asmens kodas 304882922, buveinės adresas Pramonės g. 7, Alytus (toliau – „Popit.lt“) teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

Naudodamiesi Popit.lt paslaugomis Jūs (toliau – „Klientas“) patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su taisyklėmis bei įsipareigojate laikytis jų bei kitų LR teisės aktų.

 

Paslaugos

 

Popit.lt suteikia galimybę svetainėje įsigyti internetinę svetainę, internetinės svetainės pritaikymą bei paruošimą naudojimui, svetainės priežiūrą, talpinimą bei svetainės adreso registravimą (toliau - „Paslaugos“).

Paslaugų svetainėje Popit.lt įsigydami internetinę svetainę kartu gaunate svetainės dizaino neišimtinę ribotą licenciją:

  • Svetainės dizaino licenzija suteikia teisę dizainą naudoti vieną kartą. Jeigu norite naudoti įsigytos svetainės kopiją, turite ją įsigyti papildomai.
  • Svetainės dizaino licenzija suteikia teisę atlikti bet kokius reikalingus pakeitimus, pritaikant Jūsų poreikiams.
  • Svetainės dizaino licenzija draudžia svetainės kopijas talpinti į nešiojamas laikmenas, per parduoti ar kitaip platinti trečiosioms šalims.

Norint perleisti dizaino licenciją kitam asmeniui, apie tai reikia informuoti Popit.lt, pranešant naujo naudotojo duomenis.

 

Kliento teisės

 

Klientas turi teisę laisvai lankytis svetainėje ir susipažinti su visa joje pateikiama informacija.
Klientas turi teisę svetainėje pirkti publikuojamas paslaugas, susipažinęs ir laikydamasis taisyklių.

 

Kliento įsipareigojimai

 

Įsigydamas paslaugas vartotojas privalo už jas atsiskaityti vienu iš svetainėje pateiktų būdų, fizinis asmuo turi nurodyti tikslų savo vardą, pavardę, adresą ir veikiantį savo el.pašto adresą, kad galėtų priimti informaciją apie užsakytas paslaugas. Juridinis asmuo turi nurodyti pavadinimą, įmonės kodą, vardą, pavardę, adresą ir veikiantį el.pašto adresą, kad galėtų priimti informaciją apie užsakytas paslaugas. Įsigijus paslaugas klientas turi pateikti visą reikalingą informaciją, kuri reikalinga užsakytoms paslaugoms suteikti.

Klientas privalo saugoti savo prisijungimo prie svetainės duomenis bei kitą konfidencialią informaciją. Klientas atsako už žalą, kuri gali atsirasti šiuos duomenis perleidus trečiosioms šalims.

 

Popit.lt teisės

Popit.lt turi teisę priimti apmokėjimus už paslaugas iš klientų.

Jei klientas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Popit.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis svetaine arba panaikinti vartotojo profilį.

Popit.lt turi teisę siųsti klientams komercinius pasiūlymus įsigyti arba pratęsti paslaugas ir reklamą klientams, pateikusiems savo el.pašto adresą, jeigu šie nenurodo kitaip.

Popit.lt turi teisę informuoti visuomenę apie atliktus darbus pagal šį susitarimą, aktyvuotoje svetainėje patalpinant apačioje nuorodą į savo svetainę bei skelbiant informaciją apie atliktus darbus paslaugos pristatymo svetainėje;

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Popit.lt gali laikinai nutraukti svetainės internete veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi vartotojui.

Popit.lt neprisiima atsakomybės svetainėje internete esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Popit.lt nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja.

Popit.lt turi teisę atšaukti užsakymą ir gražinti lėšas, jeigu:

  • Klientas nepateikia duomenų reikalingų užsakymui įvykdyti.
  • Klientas reikalauja neįmanomų terminų užsakymui įvykdyti.
  • Dėl apgavystės, buvo atšauktas mokėjimas.

 

Popit.lt įsipareigojimai

Popit.lt, remdamasi šiomis taisyklėmis, užtikrina klientams galimybę laisvai naudotis svetaine.

Popit.lt įsipareigoja priimti klientų mokėjimus ir suteikti šiems paslaugas pagal sąlygas, numatytas šiose taisyklėse bei nurodytas svetainėje prie kiekvienos paslaugos.

Popit.lt įsipareigoja klientams įsigijusiems internetinę svetainę ir apmokėjusiems užsakymą aktyvuoti interneto svetainę 2 darbo dienų bėgyje. Svetainės aktyvavimo terminą skaičiuojant nuo pinigų įskaitymo į Popit.lt banko sąskaitą. Svetainė aktyvuojama tokia kokią matote svetainės pristatomajame puslapyje (už įdiegtą interneto svetainę pinigai negražinami). Jeigu klientas pageidauja papildomų pakeitimų, turi užsakyti papildomas paslaugas ir už jas sumokėti.

Popit.lt įsipareigoja klientams įsigijusiems papildomas interneto svetainės tvarkymo paslaugas ir apmokėjusiems užsakymą laiku atlikti reikiamus darbus pagal suderintus terminus.

Popit.lt įsipareigoja klientams įsigijusiems interneto svetainės talpinimo paslaugą ir apmokėjusiems užsakymą kokybiškai teikti svetainės talpinimo paslaugą. kilus sutrikimams, nedelsiant į juos reaguoti, kad būtų atstatytas kokybiškas paslaugos veikimas.

 

Konfidencialumas ir privatumas

Popit.lt neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) vartotojų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui.

 

Įsigijimo ir apmokėjimo tvarka

Svetainėje visos kainos nurodomos Eurais ir jos nurodomos galutinės.
Paslaugas klientas gali įsigyti paslaugos užsakymo puslapyje pasirinkdamas reikiamas paslaugas bei atlikdamas užsakymą.

Visi apmokėjimai svetainėje atliekami bankiniu pavedimu į Popit.lt ar atsiskaitymų partnerio UAB „EVP International“ (paysera.lt) banko sąskaitą. Apmokėjimo momentu laikomas momentas, kai pinigai pasiekia Popit.lt sąskaitą.

 

Autorinės teisės

Draudžiama kopijuoti, redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti bet kokį Popit.lt svetainėje esantį turinį (tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą). Ši veikla užtraukia atsakomybę, kurią numato LR teisės aktai.

 

Taisyklių atnaujinimas ir pakeitimai

 

Popit.lt pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti sąlygas ir taisykles. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje.

 

Baigiamosios nuostatos

 

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

VIRŠUS